Norwegian
Publications > Other reports > 2003  
2003:008 Valgundersøkelsen 2001
Bernt Aardal, Henry Valen, Rune Karlsen, Øyvin Kleven, Tor Morten Normann
2003:006 Makt og demokrati
Øyvind Østerud, Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Hege Skjeie
2003:005 Eldre og helse først
Svein Olav Daatland, Frode Berglund, Irene Andreassen, Monica Skjøld Johansen