Norwegian
Publications > Books > 2007 > 2007:006 Norske Velgere. En studie av stortingsvalget i 2005  

Norske Velgere. En studie av stortingsvalget i 2005


Norske velgere
Oslo: N.W. Damm & Søn (2007)